Hem       Om företaget       Kvalitet & Miljö       Referenser       Arbeta hos oss       Kontakt
Kvalitet och Miljöpolicy
  • S 2 måleri AB ska arbeta systematiskt och ständigt utvecklas så att kunden alltid får bästa möjliga kvalitet.
  • Vi ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag beträffande avtalat innehåll och leveranstid.
  • Vårt arbete ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens.
  • Vi skall arbeta förebyggande mot föroreningar och ständiga förbättringar och följa tillämpliga lagar och förordningar och andra krav.
  • Vi skall i möjligaste påverka våra leverantörer att ta fram produkter och tjänster som ger minskade miljöbelastning.
  • Att vid ombyggnation, nybyggnation, service och reparationer erbjuda våra kunder bra lösningar ur miljösynpunkt.
Stefan Stål
VD

Medlem
S2 måleri AB är medlem i Måleriföretagen i Sverige och följer de kravs som ställs.

Verksamhets krav
Kunden skall vara nöjd med den kvalité & miljönorm som vi har kommit överens om. Eventuella anmärkningar på utfört arbete eller åtagande åtgärdas omgående kostnadsfritt. Kunderna skall välja S2 måleri AB för att vi har kompetent personal Och total ekonomin skall tillgodoses hos bägge parter.Samtliga våra målare bär ID06.

            

ISO Certificate, läs mer >>